Chỉ dẫn đường đến cửa hàng đồ da số 9 Hà Trung

(Số 9 Hà Trung có 2 cửa hàng làm đồ da dùng chung một mặt tiền, hãy vào cửa hàng ông Khánh, bà Phương)

cua-hang-da-so-9-ha-trung